Публічна оферта на укладення договору купівлі-продажу ТОВАРУ

Преамбула

Шановний користувач сайту (Інтернет-магазин) favorit-mebel.com.ua (далі - Покупець), звертаємо Вашу увагу на те, що виконання замовлення Товару на даному сайті є акцептом Вами даної публічної оферти і підтверджує, що ви ознайомлені і згодні з умовами договору купівлі-продажу товару, викладених нижче. Використання в будь-якому вигляді сайту (Інтернет-магазин) favorit-mebel.com.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням Вами замовлень товарів і послуг з використанням сайту (Інтернет-магазин) favorit-mebel.com.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, замовлень товару за допомогою гарячої лінії і т.п.) є Вашим беззаперечним згодою з усіма умовами, зазначеними в даній публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товару і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта і умови договору купівлі-продажу товару є обов'язковими для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти і договору купівлі-продажу товару, Ви повинні утриматися від використання сайту (Інтернет-магазин) favorit-mebel.com.ua.

 1. Терміни

1.1. Публічний договір купівлі-продажу товару (далі - «Договір») - договір в якому Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, кожному дієздатній фізичній і юридичній особі, яке до нього звернеться (Покупцеві).

1.2. Продавець - фізична особа-підприємець, розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в замовленні Покупця. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи продавця зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця favorit-mebel.com.ua.

1.3. Покупець - дієздатна фізична або юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати, або замовити товар на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця favorit-mebel.com.ua і / або за допомогою дзвінка на гарячу лінію продавця.

1.4. Оферта - пропозиція продавця на адресу дієздатної фізичної або юридичної особи про укладення цього Договору. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товарів.

1.5. Акцепт - надання фізичною особою повного і безумовного згоди щодо укладення цього Договору на умовах, викладених в цьому Договорі.

1.6. Замовлення - звернення Покупця через сайт (Інтернет-магазин) favorit-mebel.com.ua і / або за допомогою дзвінка на гарячу лінію продавця з проханням здійснити продаж Товару (ів).

1.7. Товар - товари, асортимент, ціна і характеристики яких вказані на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця favorit-mebel.com.ua. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.

1.8. Доставка товару - дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару за місцем доставки товару.

1.9. Місце доставки товару - адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за цим Договором.

1.10. Прийом-передача товару - дії Сторін цього Договору (або третьої особи на стороні Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншою, і оформляються підписанням Сторонами накладної чи іншого документа, який свідчить про передачу товару однією стороною даного Договору іншій Стороні справжнього договору.

1.11. Сторона (Сторони) за Договором - Продавець або Покупець (Продавець і Покупець) з огляду на зміст умов Договору.

1.12. Всі інші терміни, окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і трактуються в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також цілі і предмета цього Договору.

2. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцепту умов даної публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу товару є напрямок Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті (в Інтернет-магазині) favorit-mebel.com.ua, або за допомогою дзвінка на гарячу лінію продавця, замовлення на відповідний товар.

2.2. Даний Договір вважається укладеним і набув чинності з моменту узгодження Продавцем замовлення Покупця шляхом направлення останньому специфікації.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець в повному обсязі і належним чином відповідно до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товарі, що в повній мірі забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього товару, ознайомився і згоден зі змістом цього Договору, реєстраційними даними продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати, вартістю товару, умовами доставки товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядку розірвання даного Договору.

2.4. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець беззастережно і в повному обсязі приймає всі умови цього Договору без винятків, а також вступає у відповідні договірні правовідносини з Продавцем.

2.5. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець в зручний і доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи продавця; основні характеристики і споживчі властивості обраного Покупцем Товару; вартістю обраного Покупцем Товару, а також вартістю його доставки Покупцеві; способом, порядком і умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; гарантійні зобов'язання продавця та інших послуг, пов'язаних з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (при їх наявності); гарантійний термін і термін служби обраного Покупцем Товару, обов'язкових умов використання Товару і можливі наслідки в разі їх невиконання; порядок прийняття претензій; період прийняття пропозицій (оферти) про укладення даного публічного Договору; порядку розірвання даного Договору; інших умов на яких Товар пропонується до продажу.

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений і оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти замовлений товар від продавця.

3.2. Сторони за цим Договором підтверджують, що укладання цього Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної із Сторін і при повному розумінні предмета та умов цього Договору.

3.3. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений і згоден з інформацією про умови доставки, з вартістю товару та умови оплати, вартості доставки товару, який продається за умовами цього Договору, а також з інформацією про сам товар, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якості, характеристик матеріалу, з якого товар вироблено і з інформацією про його виробника, розуміє такі характеристики товару і їх значення і згоден на придбання такого товару з такими характеристиками.

3.4. За додатковою домовленістю Сторін за Договором, а також за окрему плату Продавець має право організувати доставку, занос, установку (монтаж), збірку товару. Продавець має право здійснювати доставку, заніс, установку (монтаж), збірку товару за допомогою третіх осіб, при цьому продавець не несе відповідальності за якість і результат робіт, виконуваних такими третіми особами.

4. Термін та умови доставки товару, умови прийому-передачі товару.

4.1. Термін протягом, якого Продавець зобов'язаний доставити Покупцеві, замовлений ним товар становить 30 робочих днів або 45 робочих днів у разі замовлення товарів, які за своїми розмірами, властивостями, характеристиками, наповненням, габаритами відмінні від тих, які вказані на сайті (в Інтернет- магазині) Продавця favorit-mebel.com.ua з моменту узгодження Продавцем замовлення Покупця шляхом направлення останньому Специфікації, або інший термін, передбачений специфікацією до цього Договору.

4.2. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем. Ризик випадкової псування або втрати товару, що поставляється переходить від Продавця до Покупця разом з виникненням у останнього права власності на такий товар.

4.3. Продавець зобов'язаний доставити і передати Покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не випливає з характеристик товару.

4.4. Доставка товару відбувається із залученням третіх осіб, що надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару, здійснює доставку товару Покупцю, без узгодження з Покупцем.

4.5. Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем в замовленні на товар (далі по тексту - «місце доставки товару»). Доставка товару не включає занос товару в приміщення, яке відповідає місцю доставки товару.

4.6. З вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися на сайті при здійсненні (оформленні) замовлення товару, або на сайті разом з інформацією про такий товар, або у представника Продавця за допомогою дзвінка на гарячу лінію продавця.

4.7. У разі безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (спрямованого) Продавцем (перевізником) Покупцеві або в разі повернення товару Покупцем Продавцю, за винятком випадків повернення неякісного / некомплектного / невідповідного асортименту товару, Продавець має право при поверненні коштів у відповідності до вимог п. 10.3. цього Договору, утримати, крім іншого, суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцеві.

4.8. Про точну дату і час готовності продавця (перевізника) до прибуття на місце доставки товару Покупцеві Продавець (перевізник) повідомляє Покупцеві за допомогою телефонного зв'язку за номером телефону Покупця, зазначеним Покупцем в замовленні на товар. Покупець зобов'язаний забезпечити свою присутність або присутність третіх осіб, які могли б здійснити прийом-передачу товару, за місцем доставки товару в обумовлений Продавцем (перевізником) дату і час. Покупець зобов'язаний прийняти товар у день прибуття товару за місцем доставки товару.

4.9. У разі відсутності Покупця за місцем доставки товару на дату і час, що визначається Сторонами Продавець має право залишити такий товар на власне зберігання, при цьому вартість кожного дня зберігання товару, протягом терміну, який починається після закінчення терміну передачі товару, встановленого в Специфікації до Договору, становить 200 грн. 00 коп. (Двісті грн. 00 коп.) За кожен день.

4.10. У разі, якщо зберігання неприйнятий Покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов'язаний оплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь термін зберігання такого товару.

4.11. У разі якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 15 календарних днів після закінчення терміну передачі товару, встановленого в Специфікації до цього Договору Продавець має право розпорядитися таким товаром на свій розсуд без повернення Покупцеві вартості такого товару.

4.12. Повторна доставка товару Покупцеві здійснюється силами і за рахунок Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.

4.13. Продавець має право з власної згоди здійснити повторну поставку товару Покупцеві за місцем доставки товару своїми силами, але за рахунок Покупця.

4.14. Сторони домовилися, що в разі відсутності Покупця за місцем доставки товару, передача товару може бути здійснена іншій особі (третій особі), яке знаходиться за місцем доставки товару, і який має при собі і пред'явило продавцеві документ, що підтверджує укладення Договору (договір і / або квитанція про сплату вартості товару та / або інше) між його сторонами або оформлення доставки товару.

4.15. При прийомі-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов'язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовлення Покупця і накладної на відповідний товар, а також комплектацію товару і наявність видимих ​​недоліків товару.

4.16. Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) акту прийому-передачі чи іншого документа, що підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій за асортиментом, якістю та комплектності отриманого товару.

4.17. Продавець (перевізник або інша третя особа) надає Покупцеві (чи третій особі з боку Покупця) акт прийому-передачі з інформацією про гарантійний термін.

4.18. У разі доставки товару силами Продавця, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У разі доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе перевізник.

5. Якість товару, гарантійний термін товару, умови і порядок врегулювання питань невідповідності товару умовам договору.

5.1. Якість товару має відповідати ГОСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів) або вимогам Покупця, які прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість і т.д.) і передбачені умовами цього Договору.

5.2. Продавець гарантує доставити і передати Покупцю якісний товар і відповідає державним стандартам (в разі їх встановлення для такого виду). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі (складові) частини товару.

5.3. Гарантійний термін товару вказується в акті прийому-передачі. Гарантійний строк обчислюється з дня відвантаження товару.

5.4. Умови гарантійного терміну і терміну служби товару поширюються на товар, відносно якого Покупцем було пред'явлено акт прийому-передачі та платіжний документ, що підтверджує сплату покупцем вартості товару.

5.5. Умови гарантійного терміну товару і терміну служби товару не поширюються на товар, монтаж (установка) і / або складання, ремонт (усунення недоліків) якого здійснюється самостійно Покупцем або третіми особами за винятком третіх осіб, залучених Продавцем згідно п. 3.4. справжньої угоди. Умови гарантійного терміну товару і терміну служби товару не поширюються на товар, умови експлуатації та / або транспортування і / або зберігання якого були порушені Покупцем.

5.6. Продавець не несе відповідальність за погіршення функціональності товару, в разі якщо причиною такого погіршення стали неможливість належної установки (монтажу) товару в зв'язку з нерівностями, дефектами стелі і / або статі, і / або стін, які є в приміщенні установки (монтажу) товару і / або невідповідність приміщення, в якому здійснено установка (монтаж) товару, що відповідають стандартам і нормам.

5.7. Претензії по кількості і / або асортименту і / або якості (щодо видимих ​​недоліків товару), і / або комплектності товару Покупець зобов'язаний пред'явити Покупцеві в момент прийому-передачі товару від продавця Покупцеві в т.ч. за допомогою телефонного зв'язку, якщо доставка товару здійснювалася перевізником. Шляхом укладення цього Договору Сторони за Договором встановили, що вказаний термін на пред'явлення Покупцем Продавцю претензій по кількості та / або асортименту і / або якості (щодо видимих ​​недоліків товару), і / або комплектності товару є розумним.

5.8. Після завершення прийому-передачі товару від продавця Покупцеві, Покупець не може пред'являти претензії продавцеві за кількістю товару та / або асортименту товару та / або неналежної комплектації товару і / або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час прийому-передачі товару.

5.9. Претензії по прихованим недоліків товару, недоліків, допущених виробником товару, які не могли бути виявлені Покупцем в момент прийому-передачі товару від продавця Покупцеві, можуть бути пред'явлені Покупцем на адресу Продавця протягом усього гарантійного терміну, поширюється на товар, що поставляється за умовами цього Договору .

5.10. У разі виявлення Покупцем в момент прийому-передачі товару від продавця недоліків товару, Покупець зобов'язаний відразу, до моменту залишення Продавцем (представником Продавця, перевізником) місця доставки товару і до моменту підписання Покупцем супровідних документів на товар, повідомити про це Продавця.

5.11. У разі прийняття Сторонами рішення про повернення товару, щодо якого виникли питання щодо якості, продавцеві, Покупець повинен негайно, до моменту залишення Продавцем, представником Продавця або перевізником місця доставки товару, передати продавцеві, його представнику або перевізнику такий товар з метою вивчення Продавцем характеру , причини появи браку товару, аналізу питання можливого усунення недоліку товару і вчинення інших дій, спрямованих на врегулювання виниклих претензій з боку Покупця. При цьому Продавець або перевізник (за дорученням продавця) зобов'язаний надати Покупцю документ, що підтверджує повернення Покупцем Продавцю такого товару (Акт про повернення товару).

5.12. Сторони домовилися, що в разі якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцеві є неукомплектованим належним чином або до товару не додано належні комплектуючі деталі, Продавець зобов'язаний доукомплектувати товар або доставити комплект необхідних деталей протягом 35 робочих днів або 60 робочих днів у разі замовлення товарів, які за своїми розмірами, властивостями, характеристиками, наповненням, габаритами відмінні від тих, які вказані на сайті (в Інтернет-магазині) Продавця favorit-mebel.com.ua, з дати отримання відповідної пре тензии від Покупця.

5.13. Сторони домовилися, що в разі якщо товар доставлений Продавцем Покупцеві, має недоліки, Продавець зобов'язаний усунути такі недоліки товару протягом 35 робочих днів або 60 робочих днів у разі замовлення товарів, які за своїми розмірами, властивостями, характеристиками, наповненням, габаритами відмінні від тих , які вказані на сайті (в Інтернет-магазині) продавця favorit-mebel.com.ua, з дати отримання відповідної претензії від Покупця та отримання неякісного товару, якщо повернення товару продавцю передбачається характером встановленого нестачі товару.

5.14. Сторони дійшли згоди і встановили, що терміни усунення недоліків і доукомплектування товару, визначені цим Договором, є розумними враховуючи необхідний час на перевезення товару, вивчення характеру недоліків, часу, необхідного для усунення недоліків товару, часу, необхідного для доставки товару Покупцеві після усунення недоліків , часу, необхідного для доставки Покупцеві комплекту деталей товару або доукомплектації товару і часу, необхідного для здійснення інших дій, пов'язаних з приведенням товару в відповідність до вимог цього в Договору.

5.15. Сторони за цим Договором домовилися, що при виникненні розбіжностей про наявність недоліків товару або причин виникнення таких недоліків, Продавець має право здійснити огляд товару за місцем доставки продуктів або запросити здійснити Покупцем повернення товару, щодо якого у Покупця є претензії щодо його якості.

5.16. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін цього Договору, якщо інше не встановлено умовами цього Договору або обов'язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

5.17. Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам цього Договору та Специфікації до нього, а саме за кількістю, асортиментом, комплектності та який був доставлений Покупцю відповідно до умов цього Договору.

6. Умови та порядок розрахунків між Сторонами.

6.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України готівкою або в безготівковій формі.

6.2. Порядок розрахунку за замовлений Покупцем товар вказується в Специфікації і може бути здійснений Покупцем на наступних умовах:

    a. шляхом здійснення повної оплати вартості замовленого товару після отримання Покупцем Специфікації;

    b. шляхом здійснення передоплати, розмір якої встановлено в Специфікації за згодою Сторін. При цьому остаточний розрахунок за товар Покупець зобов'язаний здійснити водієві перевізника (третій особі, яка здійснює доставку Товару) до відвантаження Товару;

    c. в розстрочку / кредит банку, який пропонується Покупцем в момент узгодження специфікації.

6.3. Невиконання Покупцем своїх зобов'язань по оплаті замовленого ним Товару в розмірі, зазначеному в специфікації, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, тягне за собою припинення в повному обсязі всіх зобов'язань продавця, що виникли в результаті прийняття Покупцем пропозиції продавця про укладення цього договору.

 6.4. Вартість доставки, занесення, установки (монтаж), збірки товару в разі доставки товару Покупцеві за допомогою послуг перевізника, Покупець зобов'язаний оплатити водієві перевізника (третій особі, яка здійснює доставку Товару) до відвантаження товару.

7. Права та обов'язки Сторін Договору.

7.1. Обов'язки продавця:

7.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцю при дотриманні умов даного Договору

7.1.2. Дотримуватися умов Договору та виконувати обов'язки, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору.

7.2. Права продавця:

7.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов цього Договору;

7.2.2. Вимагати від Покупця виконання обов'язків, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають з умов цього Договору, належним чином і у встановлені терміни;

7.2.3. Відмовити Покупцеві в продажу товару, якого немає в наявності у Продавця або виробника товару.

7.2.4. Залежно від ринкової кон'юнктури періодично переглядати і змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині (на сайті) favorit-mebel.com.ua;

7.2.5. Проводити розпродажу і пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

7.3. Обов'язки Покупця:

7.3.1. Перед укладанням цього Договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару пропонується до продажу в Інтернет-магазині favorit-mebel.com.ua, способами і порядком його оплати;

7.3.2. Перед укладенням даного Договору уважно ознайомитися з вартістю і способами доставки Товару на сайті favorit-mebel.com.ua;

7.3.3. Здійснити або забезпечити прийом товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору

7.3.4. Здійснити оплату товару в порядку і строк, встановленим цим Договором;

7.4.5. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7.3.5. Дотримуватися умов Договору та виконувати обов'язки, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору.

7.4. Права Покупця:

7.4.1. Вимагати від продавця доставки і передачі товару відповідно до умов цього Договору;

7.4.2. Вимагати від продавця виконання і дотримання умов цього Договору, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають з умов цього Договору, належним чином і у встановлені терміни;

7.4.3. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

7.4.4. розірвати цей Договір в порядку і у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

7.4.5. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду і врегулювання суперечок.

8.1. Відповідальність продавця у разі зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).

8.2. Сторони за цим Договором домовилися, що будь-які спори, які можуть виникнути між сторонами протягом строку дії цього Договору, можуть вирішуватися шляхом пред'явлення однією Стороною за цим Договором іншій Стороні за Договором відповідної претензії викладеної в письмовому вигляді або в будь-який інший спосіб, передбачений умовами цього Договору .

8.3. Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати отримання претензії Стороною, на адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами цього Договору.

8.4. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу виниклої суперечки, такі суперечки і розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

9. Термін дії Договору.

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту узгодження Продавцем замовлення Покупця шляхом направлення останньому Специфікації та діє до моменту повного виконання Продавцем і Покупцем зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

10. Зміна умов Договору та його розірвання.

10.1. Умови цього Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами тільки при досягненні взаємної згоди Сторін.

10.2. Сторони домовилися, що даний Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною. Договір вважається розірваним в день отримання Стороною-одержувачем або в термін, зазначений у повідомленні про розірвання цього Договору. Повідомлення вважається отриманим Покупцем, якщо він був спрямований Продавцем за адресою, вказаною як місце доставки товару.

10.3. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару або частини Товару, зазначеного в специфікації, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати передоплату, сплачену Покупцем, а в випадку повної оплати вартості товару, Продавець має право повернути такі кошти частково за вирахуванням 25% від загальної вартості товару, зазначеної в специфікації. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода сторін за цим Договором.

10.4. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Продавця, останній зобов'язаний повернути Покупцю сплачені ним коштів (якщо вони були оплачені).

11. Інші умови Договору.

11.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами за цим Договором.

11.2. Сторони встановили, що визнання даного договору недійсним в будь-який його окремої частини не є підставою для визнання недійсним Договору в його повному обсязі.

11.3. Шляхом укладення цього Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання, передачу третім особам своїх персональних даних з метою реалізації відносин, що виникають між Сторонами на підставі цього Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних в комерційних цілях, відносин у сфері статистики відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, нормами Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. Сторони гарантують, що на момент укладення цього Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладення цього Договору.

11.6. Покупець погоджується отримувати на зазначені в заявці і специфікації електронну адресу і номер мобільного телефону листи і / або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру.

11.7. З усіх питань, які не передбачені умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.